Beroepscode en klachtrecht

Registraties en lidmaatschappen
Als vaktherapeuten zijn wij lid van de FVB (Federatie Vaktherapeutisch Beroepen en van de NVBT (Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie).

Beroepscode en klachtrecht
De FVB heeft een beroepscode opgesteld. In deze beroepscodes staat omschreven aan welke eisen, richtlijnen en gedragsregels het werk van een vaktherapeut moet voldoen. Vaktherapeuten dienen zich aan deze beroepscodes te houden.

Ook regelt de FVB het klachtrecht voor vaktherapeuten. Het klachtrecht is er voor cliƫnten die menen dat er in strijd met de beroepscode is gehandeld.

Klachten kunnen het beste eerst met de behandelaar besproken worden. Als dit niet kan of als je er samen niet uitkomt, dan kan contact opgenomen worden met de FVB.