Betalingsvoorwaarden

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden. Inspreken op de voice-mail of het sturen van een e-mail geldt ook als een annulering, ook buiten kantoortijden of in het weekend. Als een afspraak tijdig is geannuleerd worden er geen kosten in rekening gebracht. Is dit niet het geval dan wordt een vijfde deel van de sessie in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Nota’s dienen binnen 21 dagen te worden betaald, ook als de verzekering pas later vergoedt. Als de nota niet op tijd betaald wordt, wordt er 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien ook na deze herinnering de betaling niet op tijd gebeurt wordt het incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die verband houden met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.