Vaktherapie beeldend

Wat is Vaktherapie Beeldend?

Lang niet iedereen is in staat om over gevoelens te praten. Ook lukt het niet altijd om iemand met woorden te bereiken.
Soms praten mensen zoveel dat ze het contact met het onderliggende gevoel kwijt zijn. Of kunnen ze niet de juiste woorden vinden bij dat wat hen raakt.
Kinderen hebben vaak de woordenschat nog niet om met taal uit te drukken wat hen dwars zit.

Bij Vaktherapie Beeldend (ook wel Creatieve Therapie genoemd) worden beeldende middelden, zoals verf, krijt en klei, ingezet in de behandeling.

Het doel van de therapie is niet het maken van een mooi kunstwerk. Het gaat om de beleving die je hebt als je bezig bent of kijkt naar wat er tot stand gekomen is.

Je hoeft dan ook niet goed te kunnen tekenen om te kunnen starten met deze therapie.

Kijk maar naar jonge kinderen. Voor hen is het nog heel normaal om te tekenen en met hun handen iets te maken. Kinderen drukken zich vaak gemakkelijk beeldend uit, zonder dat ze zich afvragen of het wel goed genoeg is. We zijn allemaal van nature creatief en onzekerheid over je eigen creatieve vermogens is dan ook iets dat is aangeleerd.

Vaktherapie Beeldend is een actieve therapie. Je komt letterlijk in beweging.

Het bezig zijn met expressieve middelen helpt je om (weer) in aanraking te komen met je eigen creativiteit, wat vaak helend werkt.

De therapie is altijd maatwerk.

Er wordt aangesloten bij wat je op dat moment nodig hebt.

Vaktherapie Beeldend is meer dan alleen tekenen of schilderen.

Het kan je helpen om emoties te voelen en te uiten, inzicht in jezelf te krijgen, op een andere manier tegen situaties aan te kijken en veranderingen in je gedrag aan te brengen. Het is dus gericht op veranderingen in jezelf, waardoor je je verder kunt ontwikkelen.

Vaktherapie Beeldend geeft je leven meer KLEUR