De medewerkers

Marije-Nutma

Mijn naam is Marije Nutma. Ik ben geboren in Heerenveen in 1972. Na het afronden van de studie Klinische Psychologie aan de Rijks Universiteit Groningen heb ik in verschillende vrijgevestigde psychologiepraktijken in Leeuwarden en Drachten gewerkt en heb ik de postdoc opleiding tot GZ-psycholoog BIG gedaan.
Een grote hobby van mij is altijd tekenen en schilderen geweest. In mijn werk als psychologe ben gaandeweg steeds meer beeldend gaan werken met mensen. Ik ben nascholingscursussen gaan doen op het gebied van creatieve therapie om meer basis te geven aan deze manier van werken. In 2009 heb ik praktijk KLEUR in Heerenveen opgericht en in 2011 heb ik de HBO-opleiding tot Vaktherapeut Beeldend afgerond.
Steeds opnieuw ben ik verrast hoe een beeld precies weer kan geven wat iemand beweegt, waar woorden vaak tekort schieten. Mijn ervaring is dat iets maken vanuit je creativiteit je de mogelijkheid geeft om plezier te beleven, je gevoelens te uiten en tot oplossingen te komen. Het geeft je leven meer KLEUR. Naast mijn werkzaamheden in praktijk KLEUR ben ik als ZZP-er verbonden aan Care to Change, lokatie Emmeloord, waar ik in een prachtig team mag werken.

 

Anjet-Van-der-Wijk---Hoving

Mijn naam is Anjet van der Wijk. Als geregistreerd SKJ-jeugdhulpverlener heb ik werkervaring opgedaan op een Medisch Orthopedagogische Dagbehandeling voor kinderen en op een leefgroep voor jongeren binnen Jeugdhulp Friesland. Binnen het speciaal onderwijs mocht ik na mijn vakopleiding Beeldend Therapie in de praktijk brengen. In mijn vorige baan als beeldend therapeut op een zorgboerderij heb ik gewerkt met LVB jongeren met ook vaak een vorm van autisme. Deze baan combineerde ik met de functie van zorgcoördinator. Voordat we kunnen spreken, communiceren we via onze lichaamstaal en worden ervaringen als beelden opgeslagen in ons onderbewuste geheugen. Tijdens het beeldend werken komen deze ervaringen naar boven en worden zichtbaar en in de vormgeving. Beeldend therapie is een prachtig middel om het kind of de jongere binnen een korte tijd weer op weg te helpen. Sinds 2015 werk ik naast mijn eigen praktijk, bij praktijk KLEUR.

 

Mijn naam is Elise Laarman. Ik ben een creatieve therapeut in opleiding op het Stenden en mag stage lopen bij praktijk KLEUR. Met de diversiteit en mogelijkheden die geboden worden bij de praktijk hoop ik een leerzaam jaar tegemoet te gaan. Zelf heb ik een vooropleiding gedaan aan het Cibap te Zwolle en ben afgestudeerd in 2014 als animator/ audiovisueel vormgever.
Ik kon in de opleiding mijn gevoel kwijt in beeld maar miste het menselijke contact met anderen. Ik wilde iets betekenen voor andere op een creatieve manier. Zodoende ben ik bij de studie Creatieve Therapie terecht gekomen. Waarbij beeldend werk wordt ingezet om gevoelens te vertalen die niet met woorden uitgedrukt kunnen worden. Beeldende Therapie heeft niet de eigenschap dat het mooi moet zijn. Het gaat om de ervaring tot het maken van.
Door het bezig zijn komen de valkuilen maar vooral ook de kwaliteiten van de persoon naar voren. Beeldende therapie laat de eigenkracht weer zien.